Profil Fakulty priemyselných technológií v Púchove - Video

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Laboratórna výroba gumy na Fakulte priemyselných technológii v Púchove