Študentská jedáleň a stravovanie

Hlavné jedlo sa v študentskej jedálni podáva počas týždna pre študentov a pracovníkov FPT v čase 11:15 - 12:00

Stravné lístky je možné zakúpiť vždy v utorok a štvrtok v stanovených úradných hodinách na č.d. 24, 1. poschodie, budova internátu.

Cena stravného lístku: 1,71€ /1ks

FPT telefón:   042/2851+klapka
032/7400+klapka

funkcia meno klapka
odborný zamestnanec fakulty Ing. Ľubomíra Balážová 843