Vedenie fakulty

dekan fakulty

prof. Ing. Ján Vavro, PhD.

tel.: 042/2851812, 032/7400812

e-mail : jan.vavro@fpt.tnuni.sk

predseda akademického senátu

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.

tel.: 042/2851819, 032/7400819

e-mail : mariana.pajtasova@fpt.tnuni.sk

prodekanka pre študijné záležitosti

Ing. Dana Bakošová, PhD.

tel.: 042/2851869, 032/7400869

e-mail : dana.bakosova@fpt.tnuni.sk

štatutárny zástupca dekana,
prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

prof.Ing. Darina Ondrušová, PhD.

tel.: 042/2851826, 032/7400826

e-mail : darina.ondrusova@fpt.tnuni.sk

prodekan pre vedu a výskum

doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.

tel.: 042/2851875, 032/7400875

e-mail : milan.olsovsky@fpt.tnuni.sk

 

tajomník fakulty

Ing. Ľubomíra Balážová

tel.: 042/2851843, 032/7400843

e-mail : lubomira.balazova@fpt.tnuni.sk

 

 

administratívne pracoviská

sekretariát dekana
Ing. Dana Baluchová
tel.: 042/2851811, 032/7400811
e-mail : dana.baluchova@fpt.tnuni.sk

tajomník fakulty
Ing. Ľubomíra Balážová
tel.: 042/2851843, 032/7400843
e-mail : lubomira. balazova@fpt.tnuni.sk

študijné oddelenie Púchov
Ing. Zdenka Peclerová
tel.: 042/2851814, 032/7400814
e-mail : zdenka.peclerova@fpt.tnuni.sk

Mgr. Jarmila Kucharíková
tel.: 042/2851845, 032/7400845
e-mail : jarmila.kucharikova@fpt.tnuni.sk

informačné centrum, knižnica – vysunuté pracovisko v Púchove
Jarmila Uričová
tel.: 042/2851834, 032/7400834
e-mail: jarmila.uricova@fpt.tnuni.sk

odborní zamestnanci fakulty
Anna Jancová
tel.: 042/2851818, 032/7400818
e-mail : anna.jancova@fpt.tnuni.sk

Anna Balátová
tel.: 042/2851818, 032/7400818
e-mail : anna.balatova@fpt.tnuni.sk