Harmonogram štúdia

akademický rok 2013/2014

Harmonogram štúdia  pre nekončiace  ročníky bakalárskeho  a inžinierskeho  štúdia:  
   
Imatrikulácia študentov 1. ročníkov bakalárskeho štúdia: 12.11.2013 o 10.00 hod.
   
Začiatok zimného semestra: 23.09.2013
Koniec zimného semestra 21.12.2013
Skúškové obdobie zimného semestra: 02.01.2014 – 08.02.2014
   
Začiatok letného semestra: 10.02.2014
Veľkonočné prázdniny: 16.04. – 22.04.2014 vrátane
Koniec letného semestra: 17.05.2014
Skúškové obdobie: 19.05. – 30.06.2014
Hlavné prázdniny: 01.07. – 31.08.2014
   
Harmonogram štúdia pre končiace  ročníky bakalárskeho  a inžinierskeho  štúdia:
   
Začiatok zimného semestra: 23.09.2013
Koniec zimného semestra: 21.12.2013
Skúškové obdobie zimného semestra: 02.01.2014 – 08.02.2014
Začiatok letného semestra: 10.02.2014
Koniec letného semestra: 15.04.2014
Skúškové obdobie letného semestra: 23.04. – 17.05.2014
   
Zadávanie bakalárskych prác: do 30.08.2013
Zadávanie diplomových prác: do 21.12.2013
Oficiálne odovzdávanie diplomových/bakalárskych prác: 19.05. – 23.05.2014
Štátna skúška a obhajoba diplomových/bakalárskych prác: 01.06. – 15.06.2014
   
Promócie: jún 2014
Náhradný termín ŠS: august 2014

           


Dokument na vytlačenie vo formáte PDF