Bakalárske štúdium

Akreditované bakalárske študijné programy

Bakalárske štúdium trvá tri roky, a je ukončené štátnou záverečnou skúškou. Absolventi získavajú titul bakalár (Bc.). Študenti potom môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu, ktoré trvá dva roky.


 

Podrobné informácie sú na stiahnutie vo formáte PDF