Doktorandské štúdium

Akreditované doktorandské študijné programy

  • Materiály v študijnom odbore 5.2.26 materiály

Doktorandské štúdium prebieha v internej (3r.) a externej (5r.) forme.


Dokumeny na stiahnutie: