Inžinierske štúdium

Akreditované inžinierske študijné programy

Inžinierske štúdium je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolventi získavajú titul inžinier (Ing.).


Podrobné informácie sú na stiahnutie vo formáte PDF