Podmienky prijatia

Informácie o štúdiu a podmienkach prijatia na fakultu priemyselných technológií TnUAD na akademický rok 2014/2015 nájdete v priloženom dokumente.